המערכת הפנימית, ע"פ גישת ה - IFS

The Internal Family Systems Model/Dr. Richard Schwartz

מקור: Janet R. Mullen