הכשרת IFS לבל 1 בעברית (#887) – מדיניות הביטולים:

שכר הלימוד להכשרה לתושבי ישראל הינו: 9,450 ש"ח מתוכם 950 ש"ח הינם עבור *דמי ההרשמה ו- 8,500 ש"ח הינם עבור דמי הלימוד.

שכר הלימוד להכשרה למתגוררים מחוץ לישראל הינו: $3,990  ומתוכם $500 הינם עבור *דמי הרשמה ו- $3,490 הינם עבור דמי הלימוד.

התשלום יתבצע באמצעות **כרטיס אשראי ותינתן אפשרות למספר תשלומים.

  • ביטול עד 29.2.24 – החזר מלא של דמי הלימוד.
  • ביטול מ 1.03.24 ועד 31.03.24 – אם יימצא משתתף אחר למקום שהתפנה, דמי הלימוד יוחזרו במלואם. באם לא יימצא משתתף חלופי יוחזר סך של 7,000 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2,900 לתושבי חו"ל.
  • ביטול מ 1.04.24 ועד תחילת ההכשרה – אם יימצא משתתף אחר למקום שהתפנה יוחזר סך של 7,000 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2,900 לתושבי חו"ל. באם לא יימצא משתתף חלופי יוחזר סך של 5,600 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2,300 לתושבי חו"ל.
  • מתאריך התחלת ההכשרה – לא יינתן החזר של דמי הלימוד.

* בכל מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה.

** עמלת כרטיס אשראי בגובה 3% תחויב בנוסף ולא תוחזר במקרה של ביטול.