הכשרת IFS לבל 1 בעברית (#776) – מדיניות הביטולים:

שכר הלימוד להכשרה לתושבי ישראל הינו: 9,000 שח מתוכם 600 שח הינם עבור דמי ההרשמה ו- 8400 שח הינם עבור דמי הלימוד.

שכר הלימוד להכשרה למתגוררים מחוץ לישראל הינו: $3900  ומתוכם $400 הינם עבור דמי הרשמה ו- $3500 הינם עבור דמי הלימוד.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ותינתן אפשרות למספר תשלומים.

  • ביטול עד 30.9.22 – החזר מלא של דמי הלימוד.
  • ביטול מ 1.10.22 ועד 31.10.22 – אם יימצא משתתף אחר למקום שהתפנה, דמי הלימוד יוחזרו במלואם. באם לא יימצא משתתף חלופי יוחזר סך של 7,000 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2900 לתושבי חו"ל.
  • ביטול מ 1.11.22 ועד תחילת ההכשרה – אם יימצא משתתף אחר למקום שהתפנה יוחזר סך של 7,000 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2900 לתושבי חו"ל. באם לא יימצא משתתף חלופי יוחזר סך של 5,600 ש"ח לתושבי ישראל ו- $2300 לתושבי חו"ל.
  • מתאריך התחלת ההכשרה – לא יינתן החזר של דמי הלימוד

*** בכל מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה